Vad är folksalongen?

Folksalongen är ett nytt initiativ, ett samarbete mellan flera olika folkhögskolor i Stockholm.

Filmen är från förra årets folksalong.

Vi vill bjuda in till en vårsalong där besökaren kan få inblick i folkhögskolans kursutbud.

Inom Stockholms folkhögskolor finns en enorm bredd på kurser att läsa och våra kurser riktar sig till alla – oavsett nationalitet, ålder, tidigare utbildning och andra förutsättningar.

Vi vill visa att man kan gå olika utbildningar på folkhögskolan för att förverkliga en dröm, arbeta fram arbetsprover för annan utbildning, utbilda sig för förörjning. På folkhögskolan kan det även vara möjligt att färdigställa oavslutade studier med hjälp av egen studietakt och med kreativiteten som hjälp.

Folkhögskolan har inget vinstintresse och därmed kan så många som möjligt studera, oavsett ekonomiska förutsättningar.

Vi vill sätta folkhögskolan på kartan igen och hylla folkbildningen genom kultur!

__________________________

Folksalongen – en samlingsutställning för Stockholms estetiska folkhögskoleutbildningar.