Vad är folkhögskola?

Det finns 150 folkhögskolor i Sverige, alla med olika ­inriktning. Bara i Stockholm finns 27 skolor. Studiemiljöerna varierar, vilket kan innebära allt från hög puls i city till stillsam, sjönära slottsmiljö. Även kursutbudet varierar, liksom vilken organisation som står bakom verksamheten. Bland huvudmännen finns till exempel arbetarrörelsen, landstinget, stiftelser och kyrkliga samfund. Allt detta påverkar skolornas profil.

VAD FINNS ATT LÄRA PÅ FOLKHÖGSKOLA

Behörighetsgivande/allmänna kurserna är till för dig som inte har avslutad grundskola, saknar gymnasiebetyg eller som avbrutit dina gymnasiestudier. Kurserna leder fram till behörigheter motsvarande de du kan få på gymnasiet eller komvux. Efter avklarade och godkända kurser får du ett studieomdöme som tillsammans med ditt intyg om vilka kurser du läst ger behörighet till högskolestudier. Folkhögskolan utfärdar inte betyg, motsvarigheten hos oss är studieomdömet som är en sammanfattande bedömning av din studieförmåga.

Yrkesutbildningarna är för dig som har avslutat gymnasiet eller motsvarande och vill utbilda dig till exempelvis journalist, fritidsledare, teckenspråkstolk eller idrottskonsulent.

Profilkurserna ger dig möjlighet att fördjupa dig i ett intresse under ett år eller mer, du kan ägna dig åt sång och musik, ­teater och ljudteknik, hantverk och måleri eller varför inte resa ut i ­världen och göra en dokumentärfilm?

Korta kurser. Många folkhögskolor har också helg-, vecko- eller sommarkurser och ges i en mängd olika ämnen, ofta med olika konstnärliga eller estetiska inriktningar. Kurserna är mellan 1-14 kursdagar och har en nedre åldersgräns på 13 år. Du kan inte få studiehjälp eller studiemedel för dessa kurser.

VAD ÄR SKILLNADEN?

Samarbete och demokrati är givna ledord för folkhögskolorna. Skolformen innebär arbete i grupp, ofta i projektform med både praktiska och teoretiska inslag, där varje deltagare ses som en resurs. Studierna är heltidsstudier och det mesta av skolarbetet sker på dagtid. Klasserna är mindre än i gymnasiet och på komvux och även skolorna är generellt små. Stockholms minsta folkhögskola­ har 60 studerande, den största 300. Små klasser i små skolor ger goda förutsättningar för en lugn studiemiljö där alla syns och får plats.

HUR BÖRJAR DU?

Du söker direkt till den skola du är intresserad av, det finns ingen central antagning. Du kallas sedan vanligen till skolan för en intervju där du kan berätta vad du vill med dina framtida studier och vilka mål du har. Samtalet, tillsammans med dina tidigare studier och arbetslivserfarenheter, utgör underlag för antagning och avgör på vilken nivå du kan börja dina studier.